Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home FA درخواست تجدید نظر درباره یک تصمیم ارائه شواهد و ادله

شما روند تجدید نظر خود را یا به صورت کتبی یا از طریق یک دادرسی شفاهی طی خواهید کرد. وقتی که اعلان آغاز روند تجدید نظر در اختیار شما قرار گرفت، می‌توانید همراه با ارائه دلایل ترجیح خود، روشی که ترجیح می‌دهید درخواست کنید. دادگاه تجدید نظر برای جبران خسارت افراد شاغل (WCAT) درباره روش مورد استفاده تصمیم می‌گیرد و به شما اطلاع خواهد داد که برای گام بعدی چه اقدامی انجام دهید.

به طور شفاف توضیح دهید:

 • چرا تصور می‌کنید باید در پرونده تجدید نظر خود پیروز شوید و چه نتیجه‌ای مورد نظر شماست (مثلاً مقدار خسارت)
 • قوانین‌، سیاست‌ها یا اولویت‌های قانونی چطور درباره وضعیت شما صادق هستند
 • چگونه هر کدام از شواهد، ثابت کننده اطلاعات ارائه شده هستند یا از موقعیت شما پشتیبانی می‌کنند

اطلاعات بیشتری درباره آماده‌سازی پرونده‌تان. کسب کنید.

 • تا حد امکان نکات را به واضح‌ترین شکل ممکن بیان کنید- در صورت تمایل از فرم خلاصه نکات استفاده کنید
 • از لحنی ساده استفاده کنید – از به کار بردن لحن تند یا احساسی بپرهیزید، مانند کنایه
 • اطلاعات را بر اساس تاریخ مرتب کنید
 • زیر نکاتی که مایلید بر آنها تاکید کنید، خط بکشید- از یک ماژیک های لایت استفاده نکنید چون رنگ آن در متون اسکن شده مشخص نیست
 • توضیح دهید که هر از  شواهد را کجا می‌توان یافت (مثلاً در پرونده مطالبه WorkSafeBC یا در مجموعه شواهد جدیدی که ارائه شده است)
 • یک نسخه از هر نامه‎ای را که شما یا نماینده‌تان به کارشناسان ارسال کرده و نظر آنها را جویا شده‌اید به همراه نسخه‌ای از صورتحسابی که آنان برای ارائه این خدمات به شما داده‌اند همراه بیاورید
 • کلیه اطلاعات مرتبط را ارائه دهید- این‌طور فرض نکنید که WCAT بیشتر تحقیق خواهد کرد یا شما فرصت بیشتری برای ارائه شواهد یا ادله دیگری در اختیار خواهید داشت
 • اسامی یا شماره مطالبه دیگران را وارد نکنید – این کار نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود
 • اطلاعات که منبع آن وب سایت‌ها هستند باید چاپ یا ذخیره شده و در پرونده‌ای که ارائه می‌دهید گنجانده شوند- لینک وب سایت‌ را ارائه ندهید
 • شما نیازی به ارسال هرگونه اطلاعات یا شواهدی که در پرونده مطالبه WorkSafeBC موجود است ندارید- WCAT از قبل یک نسخه از چنین اطلاعاتی را دارد

ارائه مدارک کتبی

این روش برای آن دسته از پرونده‌های تجدید نظر به کار می‌رود که با موضوعات پزشکی، حقوقی یا مرتبط با سیاست‌نامه‌ها سر و کار دارد. در طول روند کار، یک نایب رئیس یا هیئت، کل پرونده مطالبه WorkSafeBC را به همراه شواهد و ادله کتبی ارائه شده از سوی طرفین پرونده تجدید نظر یا به دست آمده توسط WCAT مورد بازبینی قرار می‌دهند. سپس، نایب رئیس یا هیئت یک تصمیم نهایی اتخاذ می‌کنند.

وقتی که دادگاه جبران خسارت برای افراد شاغل (WCAT)، پرونده تجدید نظر را ثبت، تصدیق و ارزیابی کرد، کل پرونده WorkSafeBC را در اختیار همه طرفین قرار خواهد داد.

WCAT همچنین نامه‌ای برای متقاضی تجدید نظر ارسال می‌کند تا مدارک و شواهد را ارائه دهد. بعد از این مرحله، متقاضی تجدید نظر 21 روز فرصت خواهد داشت تا مدارک و شواهد کتبی را برای WCAT ارسال کند.

اگر اطلاعاتی برای به اشتراک گذاشتن ندارید، اعلان تجدید نظر می‌تواند کل مدارکی باشد که تسلیم می‌کنید. در این صورت، با WCAT تماس بگیرید و به آنان اطلاع دهید که هیچ مدرک دیگری ارسال نخواهید کرد.

کلیه مدارک و شواهد باید پیش از زمانی که پرونده تجدید نظر توسط یک نایب رئیس یا هیئت در نظر گرفته شده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود ارائه شوند.

کلیه شواهد و مدارک در اختیار طرف دیگر پرونده تجدید نظر نیز قرار خواهد گرفت- طرف خوانده در پرونده. آنها 21 روز  فرصت خواهند داشت تا به این اطلاعات واکنش نشان دهند.

اگر چنین واکنشی نشان دهند، در این صورت فرد متقاضی تجدید نظر 14 روز زمان دارد تا درباره پاسخ آنها نظر دهد. این زمانی برای ارسال شواهد جدید نیست. در صورت ارسال شواهد جدید، نایب رئیس تعیین شده برای پرونده تجدید نظر تصمیم خواهد گرفت که آیا امکان در نظر گرفتن آن وجود دارد یا خیر. اگر این امکان وجود داشت، یک نسخه از اطلاعات برای کلیه طرفین ارسال می‎شود تا درباره آن نظر دهند.

پس از این تاریخ، اسناد یا شواهد دیگری پذیرفته نمی‌شوند. امکان دارد که WCAT به دلایل زیر، زمان بیشتری را در نظر بگیرد:

 • موضوعات مربوط به پرونده تجدید نظر پیچیده باشند
 • متقاضی تجدید نظر دلیل معتبری برای نیاز به زمان بیشتر جهت کسب شواهد بیشتر، مصاحبه با شاهدان یا تعیین یک نماینده داشته باشد
 • مشکلات سلامتی شخصی یا خانوادگی، از دست دادن عزیزان، یا سایر موارد اضطراری
 • تعطیلاتی که از قبل برنامه‌ریزی شده یا رزرو شده باشد
 • یک مورد اختلاف فعلی در روابط کاری که فرصت حضور را محدود می‌کند

اگر به زمان بیشتری نیاز دارید، می‌توانید:

اگر زمان بیشتری به شما داده شود،  خوانده نیز می‌تواند درخواست وقت بیشتری کند. جمع کردن

حضور در یک جلسه دادرسی شفاهی

در جلسه دادرسی، کلیه طرفین پرونده خود را برای نایب رئیس یا هیئت شرح می‌دهند. سپس، نایب رئیس یا هیئت یک تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند. جلسات دادرسی به اندازه آنچه در دادگاه جریان دارد، حالت رسمی ندارند. این جلسات برای پرونده‌های تجدید نظری برگزار می‌شوند که:

 • به باورپذیری و اعتبار مرتبط است
 • دارای شواهد متناقض است
 • پیچیده است و شرح شفاهی برای آن ضروری به شمار می‌رود
 • شامل طرفینی می‌شود که برقراری ارتباط کتبی به زبان انگلیسی برای آنان دشوار است

اکثر جلسات دادرسی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می‌شوند و بعضی از آنها به صورت حضوری یا تلفنی. این حجسات حدود یک ساعت طول می‌کشند.

اگر WCAT تصمیم بگیرد که شواهد باید در جلسه ارائه شوند، زمان حضور در یک جلسه دادرسی شفاهی برای شما تعیین خواهد شد.

پیش از دادرسی، کلیه طرفین نامه اعلان جلسه دادرسی را دریافت می‌کنند که شامل موارد زیر است:

 • تاریخ و ساعت جلسه دادرسی
 • دستورالعمل‌هایی درباره نحوه حضور در جلسه دادرسی
 • اطلاعاتی درباره ارائه اسناد و استفاده از شاهدان
 • اطلاعاتی درباره نحوه تغییر دادن تاریخ جلسه دادرسی

این اعلان حداقل از چهار هفته پیش از تاریخ جلسه دادرسی ارسال می‌شود. معمولاً، بین 12 تا 16 هفته پیش از تاریخ مربوطه ارسال می‌شود.

متقاضیان تجدید نظر باید حاضر باشند. در غیر اینصورت، جلسه لغو خواهد شد.

خوانده‌ها الزماً نباید در جلسه حاضر باشند. آنها در صورتی که مایل باشند، می‌توانند از نماینده خود بخواهند که به نیابت از آنها در جلسه حضور یابد یا پیش از جلسه دادرسی مدارک خود را به صورت کتبی تسلیم کنند. با این حال، افراد خوانده باید به خاطر داشته باشند که اگر آنها یا نماینده‌شان در جلسه حاضر نشوند:

 • فرصت نخواهند داشت تا شواهدی را ارائه دهند یا به ادله یا شواهد متقاضی تجدید نظر پاسخ دهند
 • قادر نخواهند بود شواهد ارائه شده در جلسه دادرسی را دریافت کنند
 • دیگر نمی‌توانند در جلسه تجدید نظر شرکت کنند

افراد دیگر نیز می‌توانند شرکت کنند.طرفین می‌توانند نماینده خود (اگر نماینده داشته باشند)و همچنین یک فرد پشتیبان (که یک شاهد یا نماینده نیست) را برای مشاهده جلسه دادرسی همراه بیاورند.

طی 14 روز از تاریخ دریافت اعلان جلسه دادرسی، شما می‌توانید با WCAT تماس بگیرید تا زمان بیشتری برای جلسه دادرسی درخواست کنید یا بخواهید که تاریخ جلسه را تغییر دهند. پس از آن، فقط در شرایط استثنایی امکان اعمال تغییری وجود خواهد داشت، مانند شریط اضطراری شخصی- و نه رفتن به تعطیلات یا نیاز به زمان بیشتر برای جمع‌آوری شواهد. برای ایجاد این قبیل تغییرات لحظه آخری، به اسنادی نیاز خواهد بود- مانند یک نامه از سوی پزشکتان.

سازماندهی کنید

جزئیات مهمی را که می‌خواهید درباره آن در جلسه دادرسی بحث کنید، بنویسید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا روی اطلاعات مرتبط تمرکز و تکیه داشته باشید و شواهدی را برای پشتیبانی از موضع خود ارائه دهید.

اطلاعات بیشتری درباره آماده‌سازی پرونده‌تان کسب کنید.

ارائه شواهد

کلیه شواهد و لیستی از شاهدان باید ازحداقل 21 روز پیش از جلسه دادرسی ارائه شوند. این امر به این دلیل است که سایر طرفین و نایب رئیس، پیش از جلسه زمان کافی برای بررسی آنها داشته باشند. همچنین یک نسخه از هر نامه‎ای که شما یا نماینده‌تان به کارشناسان ارسال کرده و نظر آنها را جویا شده‌اید را به همراه نسخه‌ای از صورتحسابی که آنان برای ارائه این خدمات به شما داده‌اند ارسال کنید. به مسئول هماهنگی پرونده تجدید نظر اطلاع دهید که می‌خواهید یک ویدیو یا صدای ضبط شده را پخش کنید.

اگر شواهد جدیدی دارید که به موقع ارائه نکرده‌اید، موضوع را در زمان جلسه دادرسی به اطلاع نایب رئیس برسانید. آمادگی داشته باشید که توضیح دهید شواهد جدید چیست، چرا مرتبط هستند و چرا امکان ارائه زودتر آن وجود نداشته (یعنی چرا فقط در زمان جلسه دادرسی موجود شدند؟). نایب رئیس سپس تصمیم می‌گیرد که آنها را بپذیرد یا خیر. برای جلسات دادرسی حضوری، نسخه اصلی را به همراه دو کپی از کلیه شواهد کتبی که قبلاً ارائه نداده‌اید، همراه بیاورید. زمان برگزاری یک جلسه دادرسی برای ایجاد فرصت جهت کسب شواهد جدید تغییر نخواهد کرد- جلسه با اطلاعاتی که ارائه شده ادامه پیدا خواهد کرد.

آمادگی شاهدان

حضور شاهدان الزامی نیست، اما گاهی شهادت آنها برای شرح یا اثبات آنچه رخ داده مفید است. آنها باید اطلاعات دست اول درباره پرونده تجدید نظر داشته باشند، و نه فقط عقاید شخصی.

اگر قصد دارید شاهدی را فرابخوانید، تاریخ، ساعت و محل برگزاری جلسه دادرسی را به آنها اطلاع دهید. اگر دادرسی از طریق تلفن یا ویدیو کنفرانس برگزار می‌شود، دستورالعمل‌های مربوط به شماره‌گیری یا ورود به جلسه را به اطلاع آنها برسانید.

اگر شخصی از حضور به عنوان شاهد امتناع کرد، موضوع را از حداقل 21 روز پیش از جلسه دادرسی به WCAT اطلاع دهید. نایب رئیس ممکن است تصمیم بگیرد که به فرد دستور دهد به عنوان شاهد در جلسه دادرسی حاضر باشد. شما باید اطلاعات زیر را ارائه دهید:

 • اسامی و اطلاعات تماس آنها، شامل یک آدرس و محل موقعیت مکانی محل کار (در صورت مرتبط بودن)
 • خلاصه‌ای از شهادت آنها و نحوه پشتیبانی این شهادت از پرونده شما
 • دلیل عدم تمایل حضور داوطلبانه شاهد

بازپرداخت هزینه‌های روند تجدید نظر

WCAT می‌تواند از WorkSafeBC بخواهد که هزینه‌های مربوط به روند تجدید نظر را بازپرداخت کند. در طول جلسه دادرسی، اگر هزینه‌ای وجود دارد که مایلید باز پس ‌بگیرید، موضوع را به نایب رئیس اطلاع دهید. نایب رئیس به عنوان بخشی از تصمیم نهایی خود، تعیین خواهد کرد که کدام هزینه‌ها پس داده خواهند شد.

درخواست پرداخت هزینه‌های روند تجدید نظر

درخواست یک مترجم شفاهی

امکان ارائه خدمات مترجم شفاهی بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای وجود دارد. دوستان و اعضای خانواده نمی‌توانند به عنوان مترجم شفاهی عمل کنند. در فرم اعلان تجدید نظر یا در فرم اعلان شرکت در جلسه اعلام کنید که به مترجم شفاهی نیاز دارید. شما همچنین می‌توانید حداقل از دو هفته پیش از جلسه دادرسی، از طریق نوشتن نامه یا تماس با WCAT درخواست نیاز به یک مترجم شفاهی را مطرح کنید. در صورتی که نایب رئیس تصمیم بگیرد که حضور یک مترجم شفاهی مورد نیاز است، امکان تغییر تاریخ جلسه دادرسی وجود دارد.

جلسات دادرسی حضوری در اتاق جلسه برگزار می‌شوند. جلسات دادرسی تلفنی یا ویدیو کنفرانسی، از طریق تلفن، کامپیوتر یا موبایل برگزار می‌شوند.

کلیه طرفین و نمایندگان آنها می‌توانند در طول جلسه دادرسی با نایب رئیس صحبت کنند- آنها نمی‌توانند به صورت خصوصی با نایب رئیس حرف بزنند. اگر می‌خواهید به صورت خصوصی با فرد دیگری در جلسه دادرسی صحبت کنید، از نایب رئیس درخواست زمان استراحت کنید.

صدای کلیه جلسات دادرسی ضبط خواهد شد (تصویر ضبط نمی‌شود)شما می‌توانید یک نسخه از صدای ضبط شده را از WorkSafeBC درخواست کنید. خودتان هیچ چیز را ضبط نکنید – این شامل ضبط هرگونه صدا یا تصویر یا گرفتن اسکرین شات می‌شود.

توجه و تمرکز داشته باشید.تمرکزتان را بر هم نزنید یا از سایر وسایل یا برنامه‌ها استفاده نکنید (مانند شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها، گوش دادن به موسیقی یا تماشای ویدیو) صدای کلیه وسایل الکترونیکی دیگر را قطع کنید، مانند تلویزیون یا گوشی تلفن همراه.

تاخیر نداشته باشید. زودتر حاضر شوید- حداقل 15 دقیقه پیش از زمان برنامه‌ریزی شده برای شروع جلسه. جلسه دادرسی آغاز نخواهد شد، مگر اینکه  متقاضی تجدید نظر حاضر شود. عموماً، نایب رئیس 15 دقیقه برای رسیدن آنها صبر خواهد کرد.

اگر متقاضی تجدید نظر بیش از 15 دقیقه تاخیر داشته باشد، ممکن است جلسه دادرسی تشکیل نشود. WCAT به متقاضی تجدید نظر 14 روز فرصت می‌دهد تا دلایل غیبت خود را به صورت کتبی بیان کند. افراد خوانده حاضر در جلسه فرصت خواهند داشت تا درباره آن دلایل نظر دهند و پس از آن متقاضی تجدید نظر می‌تواند به آنها پاسخ دهد

نایب رئیس یا هیئت تصمیم خواهند گرفت که بر اساس شواهدی که از قبل موجود است یا بر اساس مدارک کتبی، کار را ادامه دهند، تاریخ جدیدی برای جلسه تعیین کنند یا جلسه تجدید نظر را لغو کنند.

نایب رئیس پنج دقیقه منتظر خوانده خواهد ماند. جلسه دادرسی حتی در صورت تاخیر یا عدم حضور خوانده، پی گرفته خواهد شد. اگر آنها دیر برسند، نایب رئیس جلسه دادرسی یا روند بازبینی که شروع شده است را از ابتدا آغاز نخواهد کرد. اینطور تصور می‌شود که وقتی فرد خوانده‌ای در جلسه دادرسی شفاهی حاضر نشود، از حقوق خود برای مشارکتهای بعدی در روند تجدید نظر صرفنظر کرده است.

آغاز جلسات دادرسی

نایب رئیس، جلسه را با ورود همه به اتاق یا جلسه تلفنی یا ویدیو کنفرانسی آغاز می‌کند. آنها شروع می‌کنند به معرفی همه افراد حاضر در جلسه، و توضیح می‌دهند که چه اتفاقی رخ خواهد داد، و چند «دستورالعمل اساسی» را مطرح خواهند کرد- مانند اینکه باید ادب و نزاکت رعایت شود و نباید حین صحبت کردن فردی، حرف‌های او را قطع کرد. آنها همچنین اعلام می‌کنند که تجدید نظر درباره چه موضوعی است. هر فردی که شواهدی در جلسه دادرسی ارائه می‌دهد، عهد می‌کند که حقیقت را بیان کند- یا با سوگند خوردن یا با تایید رسمی.

ارائه پرونده‌تان

هر دو طرف فرصت خواهد یافت تا پرونده خود را شرح داده، شواهد ارائه دهند یا شاهدان را فرابخوانند. نماینده آنها می‌تواند سوالاتی از آنان بپرسد تا به شرح داده شدن جزئیات خاص کمک کرده باشد. هر یک از طرفین فرصت دارند تا پاسخ داده و شواهد ارائه دهند – آنها حق دارند سوالاتی از شاهدان بپرسند.

تماس با شاهدان

شاهدان زمانی به جلسه دادرسی ملحق می‌شوند که زمان شهادت دادن آنها رسیده باشد. نایب رئیس در زمان مناسب از آنها دعوت خواهد کرد. پس از اینکه شاهد شواهد خود را ارائه داد، مختار و آزاد است که جلسه را ترک کند. شاهد، معمولاً برای ابراز حمایت از فردی که وی را به عنوان شاهد فراخوانده، تصمیم می‌گیرد که پس از ارائه شواهد هنوز در جلسه بماند.

ارائه ادله نهایی خود

در پایان جلسه دادرسی، هر دو طرف ادله نهایی خود را ارائه خوهند داد. به این کار تسیلم مدارک گفته می‌شود – خلاصه‌ای کوتاه از نتیجه‌ای که می‌خواهند بگیرند، شامل توضیحی درباره نحوه پشتیبانی شواهد و سیاست‌های خاص WorkSafeBC از پرنده آنها و دلیل آن.

درخواست زمان استراحت

طرفین نمی‌توانند جلسه دادرسی را ترک کنند مگر اینکه از سوی نایب رئیس اجازه داشته باشند. اگر نیاز به زمان استراحت دارید، موضوع را به نایب رئیس اطلاع دهید.

دریافت تصمیم نهایی

پس از جلسه دادرسی، نایب رئیس یک تصمیم نهایی کتبی اتخاذ کرده و آن را برای کلیه طرفین پست خواهد کرد.

درخواست پرداخت هزینه‌های روند تجدید نظر

WCAT می‌تواند از WorkSafeBC بخواهد که هزینه‌های مربوط به روند تجدید نظر شما را بازپرداخت کند. هزینه‌هایی که پس داده خواهند شد در تصمیم نهایی ذکر می‌شوند. هزینه فتوکپی، پست، ارسال با فکس، پرداخت هزینه‌های نماینده یا دستمزدهای از دست رفته یک کارفرما، بازپرداخت نمی‌شوند. هزینه‌ها بر این اساس بازپرداخت می‌شوند:

انواع هزینه‌ها.هزینه‌های مربوط به دریافت شواهد کتبی جدید که به پرونده تجدید نظر مربوط می‌شود یا هزینه‌های مربوط به جلسه دادرسی شفاهی قابل بازپرداخت است.

این می‌تواند شامل پرداخت هزینه تهیه گزارش یا نامه‌ای از سوی یک متخصص باشد، مانند پزشک، یا پرداخت هزینه ترجمه اسناد.

حتی در صورت موفقیت‌آمیز نبودن درخواست تجدید نظر شما، اگر شواهد ارائه شده در تصمیم‌گیری نهایی مفید بوده یا در اختیار داشتن اطلاعات در روند تجدید نظر معقول بوده باشد، این هزینه‌ها معمولاً بازپرداخت می‌شوند.

مبالغ معمولاً مطابق با این فهرست نرخ یا حق‌الزحمه پرداخت می‌شوند:

اگر حق الزحمه یک کارشناس بالاتر از نرخ ذکر شده در فهرست حق الزحمه باشد، WCAT ممکن است در شرایط زیر، دستور به پرداخت کل مبلغ بدهد:

 • موضوع مورد بررسی به شکلی غیرمعمول پیچیده است
 • کارشناس ملزم بوده حجم انبوهی از شواهد را بازبینی کند
 • کارشناس تخصص بسیار بالایی در یک زمینه منحصر به فرد دارد
 • تعداد کارشناسان در یک زمینه خاص محدود باشد
 • کارشناس ملزم بوده برای ارائه نظر خود، یک فرد را مورد آزمایش یا معاینه قرار دهد

برای پس گرفتن هزینه، درخواست کتبی خود را همراه با موارد زیر برای WCAT ارسال کنید:

 • یک فاکتور و رسیدهای جزئی
 • نسخه‌ای از نامه شما حاوی درخواست نظر تخصصی
 • یک نسخه از یک گزارش یا نظر از سوی یک کارشناس به همراه فاکتور آنها برای این خدمات
 • دلایلی که بر اساس آن کل مبلغ باید بازپرداخت شود (اگر که مبلغ فاکتور کارشناس بیشتر از فهرست‎های حق الزحمه فوق باشد)

درخواست خود را هنگام ارائه شواهد یا در جلسه دادرسی شفاهی خود مطرح کنید. اگر نایب رئیس دستور دهد که هزینه‌های تجدید نظر بازپرداخت شوند، فاکتور و رسیدهای خود را برای WorkSafeBC ارسال کنید.

اگر متقاضی تجدید نظر در پرونده تجدید خود موفق باشد، هزینه‌های وی برای حضور در یک جلسه دادرسی شفاهی ممکن است بازپرداخت شود؛ از جمله دستمزدهای از دست رفته به خاطر مرخصی گرفتن از کار، رفت و آمد، وعده‌های غذایی و مسکن. هزینه‌های شاهد ممکن است بازپرداخت شود اگر حضور آنها مفید بوده یا داشتن اطلاعات آنها برای روند تجدید نظر معقول بوده باشد (صرفنظر از نتیجه تجدید نظر). هزینه‌هایی که کارفرمایان برای حضور در جلسه دادرسی شفاهی متحمل می‌شوند معمولاً بازپرداخت نمی‌شود.

مبالغ معمولاً بر اساس سیاست WorkSafeBC پرداخت می‌شوند- این مطلب را ببینید خدمات توان‌بخشی و راهنمای مطالبات فصل 10، مورد 83.00

هزینه‌های رفت و آمد برای مسافت‌های 20 کیلومتری و بیشتر ممکن است بازپرداخت شود رفت و آمد باید در محدوده بریتیش کلمبیا باشد دستور بازپرداخت برای کل مبلغ یک سفر معمولاً وقتی صادر می‌شود که WCAT یک طرف یا شاهد را ملزم به حضور در جلسه دادرسی کند.

برای پس گرفتن هزینه، درخواست خود را برای هزینه‌های صرف شده در جلسه دادرسی شفاهی مطرح کنید- نایب رئیس یا هیئت از شما خواهند پرسید که آیا خواهان بازپرداخت هزینه‌ها هستید یا خیر. تصمیم نهایی حاوی اطلاعات مربوط به پرداخت خواهد بود. شما باید یک فاکتور و رسیدهای جزئی را برای هزینه‌های رفت و آمد و دستمزدهای از دست رفته ارائه دهید.


درخواست کمک

در زمینه پرونده تجدید نظر خود کمک بگیرید. ببینید چه کسی می‌تواند به شما کمک کند.

با تیم باتجربه ما تماس بگیرید تا درباره استفاده از فرهنگ و رویکرد بومی  به عنوان بخشی از روند تجدید نظر خود اطلاعات کسب کنید.