Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home FA درخواست تجدید نظر درباره یک تصمیم اعلان آغاز روند تجدید نظر

شما باید یک اعلان رسمی کتبی را به دادگاه تجدید نظر جبران خسارت افراد شاغل (WCAT) ارائه دهید و در آن اعلام کنید که قصد دارید درباره یک تصمیم WorkSafeBC درخواست تجدید نظر کنید.

برای شروع، از یکی از گزینه‌های زیر استفاده کنید.


یک نامه بنویسید

یک نامه برای WCAT ارسال کنید. اطمینان حاصل کنید که موارد زیر در نامه گنجانده شود:

 • تصمیم یا حکمی که درخواست تجدید نظر درباره آن را دارید. برای تصمیمات بخش بازبینی WorkSafeBC، تاریخ و شماره پیوست بازبینی را برای مواردی که خواهان تجدید نظر درباره آنها هستید، ذکر کنید
 • شرحی از دلیلی که فکر می‌کنید تصمیم بر این اساس اشتباه است
 • نتایج خاصی که از WCAT می‌خواهید (مانند جبران خسارت بیشتر)
 • اطلاعات تماس- نام، آدرس، شماره تلفن، و ایمیل (همچنین نام و شماره تلفن نماینده شما، اگر که نماینده دارید)
 • شماره مطالبه WorkSafeBC (یا شماره پرونده)
 • روش مورد ترجیح رسیدگی به پرونده تجدید نظر شما (با تسلیم مدارک کتبی یا دادرسی شفاهی)
 • شما همچنین می‌توانید اصل و نسب بومی خود را اعلام کنید

تلفن به WCAT

در هر زمانی تا روز پایان مهلت یا شامل روز پایانی برای آغاز روند تجدید نظر، شما می‌توانید با WCAT بگیرید تا قصد خود را برای درخواست تجدید نظر اعلام کنید. سپس به شما زمان داده خواهد شد تا یک فرم اعلان تجدید نظر را تسلیم کنید (معمولاً 21 روز) WCAT تا وقتی که این فرم را دریافت نکند، هیچ اقدام دیگری صورت نخواهد داد. اگر این فرم به موقع دریافت نشود، روند تجدید نظر آغاز نخواهد شد.


مهلت برای آغاز روند تجدید نظر

اعلان تجدید نظر شما باید ظرف 30 روز  از تاریخ تصمیم بخش بازبینی به دست WCAT برسد. تا وقتی که ابتدا اطلاعات یا شواهد خود را جمع‌آوری نکرده‌اید، منتظر آغاز روند تجدید نظر خود نباشید. شواهد و اطلاعات بعداً حین  روند تجدید نظر جمع‌آوری خواهند شد.

درخواست اطلاعات بیشتر

اگر شرایط ویژه‌ای حاکم باشد که مانع آغاز روند تجدید نظر از سوی شما در زمان مناسب شود، ممکن است بتوانید زمان بیشتری برای آغاز یک روند تجدید نظر داشته باشید. می‌توانید درخواست تمدید مهلت را ارائه دهید، حتی اگر مهلت 30 روزه آغاز روند تجدید نظر گذشته باشد. فقط پس از یا در همان زمانی که اعلان کتبی تجدید نظر را ارائه می‌دهید، برای تمدید مهلت درخواست کنید. از یکی از فرم‌های زیر برای درخواست و شرح دلایل خود برای تاخیر استفاده کنید.

در مرحله بعدی چه رخ می‌دهد؟

WCAT نامه‌ای حاوی شماره تجدید نظر را همراه با دستورالعمل‌های نحوه ادامه اقدامات برای شما ارسال خواهد کرد. اگر برای آغاز روند تجدید نظر خود به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، باید درخواست آن را ظرف 21 روز از تاریخ نامه ارائه دهید.

اگر اعلان تجدید نظر شما تکمیل شد،وقت آن است که آماده‌سازی پرونده خود را آغاز کنید

انواع تجدید نظرها

 • پذیرش آسیب‌دیدگی یا بیماری ناشی از شغل
 • میزان جبران خسارت (مبلغ پول یا مزایای اعطا شده)
 • مقدار مزایای از کار افتادگی کوتاه مدت
 • مزایای از کار افتادگی دائمی
 • نرخ دستمزد برای پرداخت رقم جبران خسارت
 • مزایای خدمات بهداشتی و درمانی (داروها، فیزیوتراپی، ماساژ درمانی، جبران خسارت برای جراحی، دستگاه‌های پزشکی، کمک هزینه برای نیازهای مراقبت ویژه، و غیره)

 • در شرایطی که بهبود آسیب‌دیدگی یک فرد شاغل بیشتر به طول بیانجامد یا وضعیت از کار افتادگی دائمی به دلیل عارضه‌ای که وی از قبل دچار آن بوده بدتر باشد، کارفرما می‌تواند به دنبال کسب «تخفیف هزینه‌های مطالبات» باشد تا مجموع هزینه آسیب‌دیدگی فرد شاغل در محاسبات ارزیابی حق بیمه به پای کارفرما ارزیابی نشود (بخش240(1)(d)  از  WCA)
 • طبقه‌بندی مورد استفاده برای ارزیابی
 • مقدار حقوق و دستمزد قابل ارزیابی
 • اخذ هزینه‌های مطالبه به خاطر عدم گزارش و/یا پرداخت ارزیابی‌ها در زمان آسیب‌دیدگی یا بیماری شغلی فرد شاغل (بخش 263  از  WCA)
 • رتبه‌بندی تجربه مطالبات (بخش 247  از WCA) یک کارفرمای دیگر باید ملزم به جبران خسارت باشد (بخش 249 از WCA)
 • یک کارفرمای دیگر باید ملزم به جبران خسارت باشد (بخش 249  از WCA)

 • مجازاتی که به خاطر نقض ایمنی و بهداشت شغلی تعیین شده است
 • استفاده از یک حکم برای تعیین مجازات یک مورد نقض ایمنی و بهداشت شغلی (بخش 95(1)  از WCA را ببینید)
 • اتهامات مربوط به هزینه‌های مطالبات در مواردی که یک فرد شاغل به دلیل سهل‌انگاری فاحش، عدم اتخاذ روش معقول برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌ها، مرگ یا بیماری‌های شغلی، یا به خاطر عدم رعایت دستورات یا دستورالعمل‌های WorkSafeBC، آسیب دیده، فوت کرده یا به واسطه یک بیماری شغلی دچار از کار افتادگی شده است (بخش 251(1 از WCA))
 • حکم لغو یا تعلیق گواهینامه یک مددکار یا مربی کمک‌های اولیه شغلی، گواهی پزشکی مربوط به آمادگی بدنی فرد شاغل برای نوع خاصی از کار، یا یک گواهی کارشناس انفجار یا مربی انفجار (بخش 96  از WCA)

 • اقدام ممنوعه وقتی صورت می‌گیرد که با یک فرد شاغل رفتاری غیرمنصفانه صورت بگیرد یا به خاطر مطرح کردن دغدغه در زمینه بهداشت و ایمنی، از سوی کارفرما یا اتحادیه خود مجازات شود.
 • برای تصمیمات مربوط به اقدام ممنوعه می‌توان درخواست تجدید نظر مستقیم کرد- این موارد به بررسی از سوی بخش بازبینی نیازی ندارند.

 • موضوعات یا سوالاتی که در تصمیم WorkSafeBC یا بخش بازبینی گنجانده نشده‌اند- شما نیاز خواهید داشت تا درخواست تصمیم‌گیری جدیدی از سوی WorkSafeBC داشته باشید
 • تصمیمات مربوط به مزایای توانبخشی شغلی
 • ارجاع یا عدم ارجاع تصمیم به WorkSafeBC
 • در نظر گرفتن یا نگرفتن زمان بیشتر برای ارائه یک مورد نیاز به بررسی به بخش بازبینی
 • نحوه رسیدگی یک مسئول به پرونده تجدید نظر
 • درخواست رأی مبلغ یک‌جا (تخفیف در رأی) برای از کار افتادگی دائمی
 • گروه رتبه‌بندی ارزیابی یا گروه صنعتی
 • حکم‌های تحت پوشش شروط OHS قانون جبران خسارت افراد شاغل که از آنها برای تحمیل مجازات مطابق با بخش 95(1) از قانون استفاده نشده است
 • شرایطی که برای گواهی یک مددکار یا مربی کمک‌های اولیه شغلی، آمادگی بدنی فرد شاغل برای نوع خاصی از کار، یا کارشناس انفجار یا مربی انفجار تعیین شده است.

چه کسی می‌تواند شرکت کند

باز کردن همه | جمع کردن همه از همه افرادی که امکان دارد تحت تأثیر مستقیم یک درخواست تجدید نظر قرار گرفته باشند، دعوت می‌شود در جلسه حضور بیابند.

فردی که برای تجدید نظر درخواست داده است. فقط کسی که به صورت مستقیم تحت تاثیر تصمیمی قرار گرفته می‌تواند برای آن تصمیم درخواست تجدید نظر کند. معمولاً، متقاضیان، افراد شاغل یا کارفرمایان هستند. برای موارد تجدید نظر درباره جبران خسارت، این فرد ممکن است وابسته یا وارث فرد شاغل متوفی باشد.

فرد یا گروهی که به درخواست تجدید نظر آغاز شده توسط متقاضی تجدید نظر پاسخ می‌دهند. خوانده‌ها افراد یا سازمان‌هایی هستند که به طور مستقیم تحت تاثیر یک درخواست تجدید نظر قرار می‌گیرند. آنها انتخاب می‌کنند که در روند تجدید نظر شرکت کنند.

پاسخ به دعوت برای پیوستن به روند تجدید نظر.

خوانده حق دارد به طور کامل به درخواست تجدید نظر پاسخ دهد، شامل دریافت یک نسخه از پرونده WorkSafeBC، ارائه شواهد، پرسش از شاهدان، و ارائه ادله شفاهی یا کتبی.

خوانده می‌تواند یک فرد شاغل یا یک کارفرما باشد. از کارفرمایان دعوت می‌شود تا در هر پرونده تجدید نظری که یکی از کارکنان آنها را درگیر می‌کند شرکت کنند چون آنها حق بیمه WorkSafeBC را پرداخت می‌کنند.

خوانده‌ها همچنین می‌توانند عبارت باشند از:

 • یک کارفرما یا گروهی از کارفرمایان دیگر در سایر تجدید نظرهای ارزیابی، مانند طبقه بندی کارفرما و انتقال هزینه
 • وابستگان یا وارثان فرد شاغل متوفی
 • برای تجدید نظرهای مربوط به بهداشت و ایمنی شغلی، یک تامین‌کننده، مالک، نماینده اتحادیه، یا هر یک از اعضای خانواده فرد شاغل متوفی می‌توانند برای شرکت در روند دعوت شوند.

گاهی سایر طرف‌های ذینفع از سوی WCAT برای شرکت در روند تجدید نظر دعوت می‌شوند:

 • برای تجدید نظرهای مربوط به مجازات در زمینه نقض اصول بهداشت و ایمنی شغلی، این طرف‌ها باید برای ارائه اطلاعات مرتبط دعوت شوند: کمیته مشترک بهداشت و ایمنی یا نماینده بهداشت و ایمنی فرد شاغل، و نماینده فرد شاغل که در گزارش بازرسی از وی نام برده شده است
 • برای تجدید نظرهای ارزیابی مربوط به بهداشت و ایمنی شغلی، WorkSafeBC ممکن است برای ارائه اطلاعات مرتبط دعوت شود
 • برای تجدید نظرهای مربوط به تخفیف هزینه‌ها یا انتقال هزینه‌ها، یک فرد شاغل برای ارائه اطلاعات مرتبط دعوت می‌شود

متقاضیان تجدید نظر و خوانده‌ها می‌توانند به فردی اختیار و اجازه دهند که به نیابت از آنها در روند حضور یابند. نمایندگان مشاوره ارائه می‌دهند و به طرف مربوطه کمک می‌کنند تا موضع خود در روند تجدید نظر را توضیح دهد. آنها می‌توانند یکی از اعضای خانواده، یک دوست، وکیل، مشاور پرونده‌های جبران خسارت، فردی از سوی اتحادیه یا انجمن کارفرمایان، یا یک مشاور از سوی دفتر مشاوران کارفرمایان  یا دفتر مشاوران افراد شاغل باشند.

تاخیر در اجرای تصمیم WorkSafeBC

کارفرمایانی که روند تجدید نظر را آغاز می‌کنند قادر هستند برای تاخیر در اجرای تصمیم WorkSafeBC تا زمانی که درخواست تجدیدنظر در جریان است (مثلاً تاخیر در پرداخت جریمه) درخواست تعویق کنند. تقاضانامه کتبی برای تعویق باید ظرف هفت روز از دریافت اعلان تجدید نظر، به دست WCAT برسد.

برای درخواست تعویق، فرم زیر را ارسال کنید:

تعویق یک راه حل استثنایی است و ممکن است مورد قبول واقع نشود.درخواست‌ها بر اساس شرایط زیر ارزیابی می‌شوند:

 • اینکه آیا پرونده تجدید نظر شما دارای شایستگی لازم است یا خیر
 • اینکه آیا در صورت عدم تعویق، احتمالاً آسیب جدی خواهید دید یا خیر (به عنوان مثال از دست دادن کسب و کار)
 • در صورت اعطا یا رد درخواست تعویق، کدام طرف بیشتر آسیب خواهد دید
 • اینکه آیا اعطای تعویق باعث به خطر افتادن ایمنی فرد شاغل می‌شود یا خیر

درخواست تعویق در این شرایط بررسی نخواهد شد:

 • پرونده تجدید نظر دچار تاخیر شده و تمدید مهلت به آن تعلق نگرفته است
 • اطلاعات مهمی در پرونده تجدید نظر از قلم افتاده است
 • ظرف هفت روز از دریافت اعلان تجدید نظر توسط WCAT، مدارک کتبی در مورد عوامل فوق ارائه نشده است

درخواست کمک

در زمینه پرونده تجدید نظر خود کمک بگیرید. ببینید چه کسی می‌تواند به شما کمک کند.

با تیم باتجربه ما تماس بگیرید تا درباره استفاده از فرهنگ و رویکرد بومی  به عنوان بخشی از روند تجدید نظر خود اطلاعات کسب کنید.