Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home FA درخواست تجدید نظر درباره یک تصمیم آماده‌سازی پرونده‌تان

وقتی پرونده تجدید نظر ثبت، تصدیق، و ارزیابی شد، دادگاه تجدید نظر برای جبران خسارت افراد شاغل (WCAT):

 • از همه افرادی که امکان داد تحت تأثیر مستقیم یک درخواست تجدید نظر قرار گرفته باشند، دعوت می‌کند در جلسه حضور بیابند
 • به WorkSafeBC اعلام می‍کند که دسترسی به کلیه اطلاعات موجود در پرونده WorkSafeBC مورد تجدید نظر را در اختیار طرفین پرونده تجدید نظر قرار دهد، از جمله اسناد، گزارشات پزشکی، مکالمات تلفنی، سوابق پزشکی، و غیره.

WCAT همچنین نامه‌ای برای کلیه طرفین ارسال می‌کند تا به آنها اطلاع دهد که در گام بعدی چه اقدامی انجام دهند:

 • متقاضی تجدید نظر باید شواهد را به همراه خلاصه‌ای کوتاه از نتیجه‌ای که می‌خواهد بگیرد و توضیحی درباره نحوه/دلیل پشتیبانی شواهد یا سیاست‌های WorkSafeBC از پرونده خود ارائه دهد. مهلت تسلیم مدارک به این بستگی دارد که آیا پرونده تجدید نظر از طریق  روند تسلیم مدارک کتبی انجام می‌شود یا از طریق جلسه دادرسی شفاهی
 • افراد خوانده 14 روز  پیش از اینکه WCAT روند تجدید نظر را ادامه دهد، برای پیوستن به روند تجدید نظر فرصت دارند

 • فوراً شروع کنید به جمع‌آوری اطلاعات و شواهد. بررسی بعضی از درخواست‌های کسب اطلاعات به زمان بیشتری نیاز دارد، خصوصاً درخواست برای اطلاعات پزشکی. شما همچنین باید درخواست کمک در این مرحله را در نظر بگیرید
 • شواهد جدید برای WCAT ارسال کنید یا به هرگونه سوالی درباره پرونده تجدید نظر پاسخ دهید
 • شما می‌توانید درخواست پرداخت هزینه مورد نیاز برای کسب شواهد کتبی جدید را ارائه دهید (مانند گزارش یا نامه از سوی یک کارشناس مانند یک پزشک)
 • کلیه اطلاعات و شواهد مرتبط را در مدارک تسلیمی خود بگنجانید- مطمئن شوید که WCAT همه‌چیز را تا پیش از مهلت مقرر دریافت می‌کند
 • کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی باشند- اگر اینطور نیست، ترتیبی دهید که ترجمه شوند و آنها را همراه با اظهارنامه امضا شده مترجم، برای WCAT ارسال کنید. از یک دوست یا یکی از خویشاوندان به عنوان مترجم استفاده نکنید. شما می‌توانید درخواست پرداخت برای هزینه‌های ترجمه را ارائه دهید
 • فقط اطلاعات یا شواهدی را ارائه دهید که به موضوعات مربوط به تصمیم از سوی WorkSafeBC یا بخش بازبینی ارتباط داشته باشند
 • فقط اطلاعات یا شواهد جدید را ارائه دهید که پیش از این در پرونده WorkSafeBC وجود نداشته باشد
 • شماره مطالبه یا پرونده WorkSafeBC و شماره پرونده تجدید نظر WCAT را همراه با هر چیزی که ارسال می‌کنید قید کنید- اگر عکس‌هایی را ارسال می‌کنید، شرحی درباره آنچه نمایش داده می‌شود و همچنین تاریخ ثبت عکس‌ها را ذکر کنید
 • اطلاعات تماس خود را به روز نگه دارید، شامل جزئیات مربوط به نماینده‌تان

بازبینی پرونده WorkSafeBC

شما ایمیلی دریافت خواهید کرد که توضیح می‌دهد چه وقت و چطور می‌توانید به صورت آنلاین به پرونده WorkSafeBC دسترسی داشته باشید. اگر ایمیل یا دسترسی به اینترنت ندارید، یا اگر قادر نیستید فایل‌های بزرگ را در یک کامپیوتر مشاهده کنید، با WCAT تماس بگیرید تا یک نسخه کاغذی از پرونده را درخواست کنید.

وقتی کل پرونده WorkSafeBC را دریافت کردید، کلیه مطالب موجود در آن را بازبینی کنید. این کار به شما امکان می‌دهد تا ببینید که از چه شواهد و کدام سیاست‌های WorkSafeBC برای اتخاذ تصمیمی که در حال طی کردن روند تجدید نظر است استفاده شده. سپس می‌توانید تصمیم بگیرید که مایل هستید چه شواهی جدیدی را ارائه دهید. شما نیازی به ارسال هرگونه اطلاعات یا شواهدی که از قبل در پرونده WorkSafeBC موجود است ندارید.

نایب رئیس که درباره پرونده تجدید نظر تصمیم‌گیری می‌کند نیز به پرونده WorkSafeBC دسترسی خواهد داشت و آن را پیش از اتخاذ تصمیم بازبینی خواهد کرد.

کمی تحقیق کنید

با تحقیق در مورد اطلاعاتی که درباره درخواست تجدید نظر شما صدق می‌کند، پرونده‌ای قوی‌تر و قانع‌کننده‎تر ارائه دهید.

در مورد درخواست‌های تجدید نظر گذشته یا تصمیماتی که تصور می‌کنید مرتبط با شرایط شما هستند، یادداشت‌برداری کنید- ببینید کدام اطلاعات مشابه هستند و کدام شباهتی ندارند. شماره پرونده تجدید نظر و سیاستی که از پرونده شما پشتیبانی می‌کند را یادداشت کنید.

بعضی از تصمیمات، به عنوان «تصمیمات قابل توجه» شناسایی می‌شوند چون با نکات مهمی سر و کار دارند یا شرح مفیدی درباره نحوه اعمال قانون و سیاست ارائه می‌دهند. WCAT ملزم به دنبال کردن روند تصمیمات گذشته نیست، اما تصمیمات قابل توجه ممکن است متقاعدکننده باشند.

کلیه قوانین و سیاست‌هایی که در مورد پرونده تجدید نظر اعمال می‌شوند را یادداشت کنید. اطلاعات مهم درباره وضعیت و نحوه ارتباط آنها را با هر قانون و سیاست توضیح دهید. برای مثال، وقتی قانون یا سیاست را بر اطلاعات و وضعیت موجود اعمال می‌کنید، می‌توانید به چه نتیجه‌ای برسید؟

اطلاعات بیشتری درباره قوانین و سیاست‌های خاص کسب کنید:

جمع‌آوری شواهد

برای هر نکته‌ای که مطرح می‌کنید، شواهد داشته باشید.شواهد، اطلاعاتی بیانگر حقایق یا مدارک اثبات کننده هستند. این شواهد ممکن است شامل گزارشات پزشکی، سوابق مالی، نظرات کارشناسی، عکس‌ها، نوارهای ویدیویی، یا فایل‌های ضبط شده دیجیتال باشند. شواهد همچنین شامل هر آن چیزی می‌شود که در پرونده WorkSafeBC وجود دارد و با WCAT به اشتراک گذاشته شده است.

شواهد همچنین شامل اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضی تجدید نظر یا فرد خوانده می‌شود. برای مثال، اظهارنامه‌ها یا شهادت‌ها درباره رویدادها، یا در مورد افراد شاغلی که دچار آسیب‌دیدگی شدند، اطلاعات مربوط به وضعیت شخصی آنان.

اظهارنامه‌های کتبی از سوی شاهدان نیز از جمله شواهد به حساب می‌آیند. وجود آنها الزامی نیست، اما گاهی شهادت شاهدان برای شرح یا اثبات آنچه رخ داده مفید است. شاهدان باید اطلاعات دست اول درباره پرونده تجدید نظر داشته باشند، و نه فقط عقاید شخصی. از شاهد خود بخواهید تا یک اظهارنامه کتبی آماده کرده و آن را امضا کند و تاریخ بزند. شهادت‌نامه آنها را به صورت کتبی تسلیم کنید یا به WCAT اطلاع دهید که مایلید یک جلسه دادرسی شفاهی داشته باشید تا شاهدان را فرابخوانید.

برای اینکه شواهد مفید و موثر تلقی شوند، باید شرایط زیر را داشته باشند:

باید مرتبط و قابل قبول باشند. اگر شواهد به تصمیمی که در روند تجدید نظر است ارتباطی ندارند یا در صورتی که اطلاعات بیش از اندازه تکرار می‌شوند، می‌توانند حذف شوند.

این موارد را برای هر یک از شواهد در نظر بگیرید: آیا به اثبات درستی یک حقیقت کمکی می‌کند؟ آیا به یک دلیل منطقی، قانون یا سیاست ارتباط دارد؟ برای مثال، ممکن است بخواهید شواهد جدید کسب کنید چون شواهد موجود در پرونده WorkSafeBC به طور کامل موقعیت شما را شرح نمی‌دهند یا به طور خاص سطح از کار افتادگی شما را توضیح نمی‌دهند یا مشخص نمی‌کنند که آسیب‌دیدگی شما چطور بر نیازتان به درمان پزشکی تاثیرگذار است.

در مورد نحوه پشتیبانی شواهد از پرونده‌تان دقیق باشید. برای مثال، از یک پزشک بخواهید تا سطح از کار افتادگی شما را توضیح دهد یا اینکه بگوید چرا آسیب‌دیدگی به درمان پزشکی نیاز دارد. در مورد پیام‌های متنی یا ایمیل‌ها، کل مکالمه را ارائه دهید، نه فقط یک یا دو سطر از متن را. توضیح دهید که چرا شواهدی که به روش بهتری از موقعیت شما پشتیبانی می‌کند بهتر از شواهدی است که این کار را انجام نمی‌دهد (مثلاً شهادت‌نامه از سوی فردی که شاهد یک رویداد بوده بهتر از شهادت‌نامه فردی است که فقط درباره آن شنیده است).

اطلاعات غیرمرتبط ارائه ندهید. برای مثال، اطلاعات مربوط به مسائل کاری بین یک فرد شاغل و یک کارفرما را که ارتباطی به موضوع تجدید نظر ندارد در مجموعه شواهد نگنجانید.

باید معتبر و قابل اعتماد باشد. نایب رئیس کلیه شواهد مربوطه را به عنوان بخشی از روند تصمیم‌گیری مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد؛ شامل بررسی این که که آیا شواهد باورپذیر، منطقی، سازگار با شهادت‌نامه یا شواهد دیگر، محتمل، و معتبر هستند یا خیر.

بسیاری از موارد را می‌توان بدون ارائه شواهد کارشناسی به اثبات رساند

شواهد مستقیم: روایت دست اول از اطلاعات و رویدادها مطابق با اظهارات شاهدان عینی. کسی که شاهد رویدادها بوده می‌تواند شواهدی درباره آنچه دیده، شنیده یا تجربه کرده ارائه دهد. این نوع شواهد ممکن است به صورت شهادت‌نامه شفاهی، اظهارنامه کتبی ارائه شود یا ممکن است در یک سند ضبط شود. شواهد مستقیم معمولاً قابل اعتمادتر از شواهد غیرمستقیم (سماعی یا فرعی) هستند.

شواهد سماعی نوعی از شواهد غیرمستقیم به حساب می‌آیند.این شواهدی دست دوم درباره چیزی است. برای مثال، A به B می‌گوید که C از پشت بام سقوط کرد. اگر شواهد B این باشد که «A به من گفته که C از پشت سقوط کرد»، این یک شواهد مستقیم از آنچه A به B گفته محسوب می‌شود، اما برای سقوط C از پشت بام، شواهد سماعی به حساب می‌اید. WCAT می‌تواند شواهد سماعی را بپذیرد، اما ممکن است به اندازه شواهد مستقیم تاثیرگذار نباشند، چون غالباً کمتر قابل اعتماد هستند.

شواهد فرعی نوعی از شواهد غیرمستقیم به حساب می‌آیند.مشابه با شواهد مستقیم، این نوع از شواهد هم می‌تواند به عنوان شهادت شفاهی، یا به صورت کتبی ارائه شوند. با اینکه شواهد فرعی، مستقیماً به اطلاعات مورد نظر ارتباط ندارد، اما امکان نتیجه‌گیری بر اساس آنها وجود دارد. برای مثال، یک شاهد ممکن است بگوید که یک فرد شاغل را روی پشت بام یک خانه دیده، و اندکی بعد همان فرد را دیده که روی زمین افتاده است. این نتیجه می‌تواند حاصل شود که فرد شاغل از پشت بام سقوط کرده است.

در کنار شهادت شاهدان عینی، شواهد به طور کلی می‌توانند شامل موارد زیر نیز باشند:

 • سوابق مالی، شامل: سوابق حقوق (برای ارزیابی)، اسناد حاوی جزئیات طرح‌های بازنشستگی (در مواردی که موضوع به افراد 65 ساله ارتباط دارد)، فیش‌های پرداختی برای نشان دادن درآمد یک فرد شاغل پیش از و در زمان آسیب‌دیدگی (نرخ دستمزد) و غیره.
 • شواهد حاوی عکس یا ویدیو از محل کار یا ناحیه‌ای که آسیب‌دیدگی در آن رخ داده یا محل کاری که WorkSafeBC دستور نقض مقررات ایمنی (برای تجدید نظر در زمینه پیشگیری) را برای آن صادر کرده است
 • سوابق ایمنی مانند جلسات آموزش قبل از شروع کار، دفترچه راهنمای شغلی سلامت و ایمنی محل کار، یا سوابق آموزش ایمنی کارکنان (برای تجدید نظر در زمینه پیشگیری)
 • تحقیقات محل کار از سوی کارفرما یا به طور مستقل مانند تحقیق کارفرما در زمینه اتهام زورگویی و آزار و اذیت، تحقیق پلیس، گزارش پزشکی قانونی، داده‌های مربوط به قرارگیری در معرض سر و صدا
 • مشخصات سازنده، از جمله کتابچه راهنما یا جزئیات تجهیزات یا موادی که ادعا می‌شود نقشی در ایجاد آسیب‌دیدگی یا بیماری ناشی از کار داشته‌اند، یا برگه‌های حاوی داده‌های ایمنی مواد که خطرات احتمالی مواد شیمیایی یا محصولات مشابهی را که ادعا می‌شود باعث در معرض قرار گرفتن یا آسیب‌دیدگی شده‌اند، ذکر کرده‌اند

بعضی از موارد نیاز به شواهد کارشناسی دارند

شواهد کارشناسی نظر فردی است که دارای تحصیلات، آموزش یا تجربه تخصصی در یک زمینه به خصوص است – مثلاً یک پزشک، مشاور توانبخشی شغلی، مهندس یا حسابدار.

شواهد کارشناسی فقط از فردی پذیرفته می‌شود که نایب رئیس، صلاحیت وی را به عنوان یک کارشناس تایید کرده باشد. نظر فردی که یک کارشناسنیست، معمولاً از جمله شواهد کارشناسی قلمداد نمی‌شود و عموماً ارزشی برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

گزارشات یا اسناد کتبی یا اسناد از سوی کارشناسان را می‌توان به عنوان شواهد ارائه داد- نیازی نیست آنها شخصاً در یک جلسه دادرسی شفاهی حاضر شوند. در اینجا چند نمونه ذکر شده است:

 • یک متخصص کاردرمانی می‌تواند توانایی فیزیکی یک فرد شاغل را برای بازگشت به کار ارزیابی کند
 • یک متخصص ارگونومی می‌تواند تجزیه و تحلیل نیازهای محل کار را انجام دهد تا به درک بهتر نیروها و دینامیک فعالیت‌های کاری فرد شاغل کمک کند
 • متخصص بهداشت شغلی می‌تواند تحلیلی درباره قرار گرفتن فرد شاغل در معرض خطرات محیطی در محل کار ارائه دهد

شما می‌توانید درخواست پرداخت هزینه مورد نیاز برای کسب شواهد کتبی جدید را ارائه دهید.

شواهد پزشکی نوعی از شواهد کارشناسی است، مانند:

 • اظهارات مبتنی بر واقعیت در مورد وضعیت فرد شاغل یا درمانی که ارائه شده است
 • تجزیه و تحلیل، مشاوره یا نظر پزشکی از سوی یک متخصص خدمات درمانی و بهداشتی مانند پزشک، روانشناس، متخصص کایروپراکتیک، فیزیوتراپیست یا دندانپزشک

این شواهد می‌تواند عبارت باشد از:

 • یادداشت‌ها یا گزارشات بالینی
 • سوابق بخش اورژانس یا سایر سوابق بیمارستانی
 • نتیجه آزمایشات تشخیصی
 • گزارشات تصویربرداری شامل سی تی اسکن، MRI یا عسکبرداری با اشعه ایکس
 • فرم‌های پزشکی ارسال شده به WorkSafeBC
 • ارزیابی نقص دائمی عملکردی

شما فقط در صورتی به شواهد جدید پزشکی نیاز خواهد داشت که شواهدی که از قبل در پرونده WorkSafeBC   وجود دارند، کافی نباشند. برای مثال، در صورتی که پرونده تجدید نظر به شواهدی نیاز داشته باشد که بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد، ممکن است به شواهد پزشکی جدید نیاز داشته باشید:

 • آیا چیزی در محل کار باعث ایجاد، تحریک، تشدید یا تسریع آسیب‎دیدگی یا بیماری شده است؟
 • ماهیت و میزان آسیب‌دیدگی یا بیماری چیست؟
 • چه درمانی برای آسیب‌دیدگی یا بیماری مورد نیاز است؟
 • آیا آسیب‌دیدگی یا بیماری ناشی از کار منجر به از کار افتادگی شده است؟ اگر اینطور است، شدت آن چقدر است؟ آیا موقتی است یا دائمی؟ آیا برطرف یا تثبیت شده است؟
 • چه محدودیت‌ها (آنچه فرد شاغل نمی‌تواند انجام دهد) یا یا ممنوعیت‌هایی (آنچه فرد شاغل نباید انجام دهد) در نتیجه آسیب‌دیدگی یا بیماری ناشی از کار ایجاد شده است؟

بعضی از اطلاعاتی که می‌تواند بدون ارائه شواهد پزشکی در نظر گرفته شوند عبارتند از:

 • اظهارات یک فرد شاغل درباره شرایط خودش، شواهدی در حوزه اطلاعات این فردمحسوب می‌شود. برای مثال، فرد شاغل می‌تواند شواهدی ارائه دهد و بگوید که در دست خود احساس بی‌حسی می‌کند، چون این موضوع در حوزه اطلاعات اوست. با این حال، همین فرد شاغل نمی‌تواند شواهدی ارائه دهد و بگوید بی‌حسی که در دستش دارد به خاطر سندرم تونل کارپال ایجاد شده، چون چنین چیزی به تخصص ویژه نیاز دارد
 • شواهد غیرپزشکی مانند الزامات جسمی برای انجام وظایف شغلی، انگیزه فرد شاغل برای بازگشت به کار، در دسترس بودن کار و غیره.
 • سیاست‌های WorkSafeBC

ارائه شواهد پزشکی جدید تضمین‌کننده نتیجه مثبت نیست، اما اگر به پرونده تجدید نظر مربوط است و اطلاعات موجود در پرونده WorkSafeBC کامل نیست یا به طور کامل از پرونده شما پشتیبانی نمی‌کند، باید ارائه شود.

برای شرح وضعیت، با یک کارشناس ملاقات کنید یا نامه‌ای برای او بنویسید. به وی بگویید موضوعی که برای حل و فصل آن به شواهد کارشناسی نیاز است، چیست. برای مثال:

 • تشخیص آسیب‌دیدگی یا عارضه
 • اینکه آیا یک رویداد یا فعالیت خاص احتمالاً باعث یک آسیب‌دیدگی خاص شده است

سوالات دقیق بپرسید تا کاملاً متوجه نظر آنها بشوید. چنین اطلاعاتی را با آنها به اشتراک بگذارید:

 • اطلاعات درباره نحوه بروز آسیب‌دیدگی یا بیماری، فعالیت‌های شغلی، الزامات جسمی شغل، عوامل خطر موجود در کار، و غیره.
 • عکس‌ها، ویدیوها یا جداول مربوط به محل کار یا وظایف شغلی (شما همچنین می‌توانید وظایف کاری خود را نشان دهید یا آنها را به بازدید از یک محل کار دعوت کنید)
 • تصمیماتی از WorkSafeBC و بخش بازبینی که مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند
 • اطلاعات پزشکی یا غیرپزشکی از پرونده WorkSafeBC که به موضوع مورد تجدید نظر مربوط است که می‌تواند به شکل‌گیری نظر آنها کمک (مانند نظرات از سوی پزشکان WorkSafeBC، نحوه روی دادن آسیب‌دیدگی، فعالیت‌های شغلی، الزامات جسمی شغل، عوامل خطر موجود در شغل، و غیره).
 • سایر عوامل یا اطلاعاتی که در پرونده WorkSafeBC وجود ندارد و به موضوع مرتبط است، از جمله اطلاعات  
 • سیاست‌های WorkSafeBC که درباره پرونده تجدید نظر اعمال می‌شود. برای مثال، سیاست‌های WorkSafeBC لیستی از عوامل خطر را ارائه می‎‌دهد که در زمان بررسی اینکه آیا اختلال در بافت نرم دست یا پا (مانند تاندونیت) به شغل فرد شاغل ارتباط دارد یا خیر، باید در نظر گرفته شوند. این امر ممکن است به کارشناس پزشکی کمک کند تا موقع پاسخگویی به سوالاتی که پرسیده‌اید، بداند باید چه اطلاعاتی را ارائه دهد

از کارشناس بخواهید نامه‌ای بنویسد که دربرگیرنده اطلاعات زیر باشد:

 • صلاحیت‌های تخصصی آنها
 • اینکه از کجا شما را می‌شناسند (اگر می‌شناسند) و تا چه اندازه با پرونده شما آشنا هستند
 • نظر آنها در مورد موضوع خاص و شرحی درباره اساس و مبنای نظرشان- به عنوان مثال، یک پزشک می‌تواند رابطه خاص بین آسیب‌دیدگی و نیاز به درمان یا سطح از کار افتادگی فرد را شرح دهد
 • اینکه چرا نظر آنها با سایر نظر(های) کارشناسی موجود در پرونده WorkSafeBC متفاوت است (در صورت متفاوت بودن)
 • هرگونه اطلاعات یا نظرات دیگر که ممکن است مفید باشند

نظرات کارشناسی و تصمیم نهایی

نایب رئیس در زمان نتیجه‌گیری از روی اطلاعات ارائه شده و موقع تصمیم‌گیری درباره پرونده تجدید نظر، همه انواع شواهد را می‌سنجد. آنها بر اساس موارد زیر تصمیم خواهند گرفت که تا چه اندازه به یک نظر کارشناسی اهمیت دهند:

 • میزان تخصص فردی که نظر کارشناسی ارائه می‌دهد- آموزشی که دیده، تحصیلات و صلاحیت‌های وی
 • اینکه آیا نظر وی در حوزه تخصصش قرار دارد یا خیر
 • اینکه آیا حقایق پشت یک نظر، به وضوح شرح داده شده، دقیق، و کامل هستند، هرگونه ناسازگاری به دقیت توضیح داده شده است یا خیر
 • اینکه آیا نظر ارائه شده به موضوعاتی که نیاز به نظر پزشکی دارند (مثلاً علت احتمالی آسیب‌دیدگی) پرداخته است

وقتی شواهد کارشناسی متناقص وجود داشته باشد، نایب رئیس ممکن است این موارد را مد نظر قرار دهد:

 • آشنایی کارشناس با وظایف خاص کاری
 • اینکه آیا کارشناس به دستورالعمل‌های مرتبط در یک سیاست WorkSafeBC که در مورد یک وضعیت خاص اعمال می‌شود (مانند اختلال بافت نرم) پرداخته است یا خیر
 • نسبت تخصص هر کارشناس و میزان دانش آنها در زمینه کلیه اطلاعات و تحقیقات مرتبط پزشکی
 • ماهیت و میزان استدلال کارشناس در مورد نظر خود و اینکه آیا نظر وی با مطالب علمی معتبر پشتیبانی می‌شود یا خیر

WCAT ممکن است همچنین:

 • اطلاعاتی مانند سوابق اشتغال، درآمد یا پزشکی را جمع‌آوری کند
 • از WorkSafeBC بخواهد تا درباره موضوعات تحقیق کند، شامل انجام ارزیابی‌های اقتصادی و قابلیت اشتغال
 • در صورتی که فرد تمایل یا توانایی ایجاد اسناد موجود مرتبط به پرونده تجدید نظر را نداشته باشد، و راه دیگری نیز برای آزمودن شواهد وجود نداشته باشد، این کار را انجام دهد- این مطلب را ببینید: راهنمای قوانین عملکرد و رویه‌ها – فصل 11.7: احکام (احضاریه‌ها) برای ایجاد شواهد موجود و حضور شاهدان
 • اطلاعات یا نظری را از یک پزشک یا سایر متخصصات خدمات بهدشاتی و درمانی درخواست کند- ممکن است از فرد شاغل خواسته شود تا در یک جلسه معاینه حضور یابد

در صورت گرد‌آوری مدرک اضافی، نسخه‌هایی برای متقاضی تجدید نظر و خوانده‌های حاضر در جلسه ارسال می‌شود تا نظرات خود را ابراز کنند.

بازپرداخت هزینه‌های روند تجدید نظر

WCAT می‌تواند از WorkSafeBC بخواهد که هزینه‌های مربوط به روند تجدید نظر را بازپرداخت کند– برای مثال:

 • کسب شواهد مربوط به تجدید نظر (مانند نامه یا گزارش از سوی یک پزشک)
 • ترجمه اسناد
 • رفت و آمد به جلسه دادرسی
 • گرفتن مرخصی از کار برای حضور در یک جلسه دادرسی

درخواست پرداخت هزینه‌های روند تجدید نظر


درخواست کمک

در زمینه پرونده تجدید نظر خود کمک بگیرید. ببینید چه کسی می‌تواند به شما کمک کند.

با تیم باتجربه ما تماس بگیرید تا درباره استفاده از فرهنگ و رویکرد بومی  به عنوان بخشی از روند تجدید نظر خود اطلاعات کسب کنید.