Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home FA پاسخ به دعوت برای پیوستن به روند تجدید نظ...

پاسخ به دعوت برای پیوستن به روند تجدید نظر

دادگاه تجدید نظر برای جبران خسارت افراد شاغل (WCAT) نامه‌ای را برای هر کسی که ممکن است تحت تأثیر مستقیم درخواست تجدید نظر قرار بگیرد، ارسال می‌کند تا به آنها اطلاع دهد که روند درخواست تجدیدنظر شروع شده و از این طریق آنها را به حضور در این روند دعوت می‌کند.

برای شرکت، یک فرم را تکمیل کنید. فرم آنلاین را تکمیل کنید، یا یک نسخه از فرم را چاپ کرده و آن را برای WCAT پست یا فکس کنید. نامه‌ای که از سوی WCAT دریافت می‌کنید به شما می‌گوید که کدام فرم را باید تکمیل کنید.

اگر تصمیم به شرکت بگیرید…

این موارد را دریافت خواهید کرد:

  • یک نسخه از کلیه اطلاعات موجود در پرونده WorkSafeBC در ارتباط با تجدید نظر
  • یک نسخه از اسناد یا شواهدی که WCAT در زمینه تجدید نظر دریافت کرده است

پرونده مطالبه WorkSafeBC را به طور کامل بررسی کنید تا ببینید که از چه شواهد و کدام سیاست‌های برای اتخاذ تصمیمی که در حال طی کردن روند تجدید نظر است استفاده شده.

افراد خوانده الزامی به شرکت در روند تجدید نظر ندارند.اگر تصمیم بگیرید که شرکت نکنید، ممکن است از شما خواسته شود تا شواهد مرتبط با تجدید نظر را ارائه دهید. شما هیچگونه شواهدی که در جلسه دادرسی یا پس از آن دریافت شده را دریافت نخواهید کرد، اما یک نسخه از تصمیم نهایی را به محض موجود شدن دریافت می‌کنید.

برای درخواست تجدید نظر درباره موضوع دیگری در ارتباط با همین تصمیم WorkSafeBC، روند تجدید نظر خودتان را آغاز کنید – حتی اگر طرف دیگر پیش از این درباره موضوع دیگری در ارتباط با همین تصمیم روند تجدید نظر خود را آغاز کرده باشد. با این کار اطمینان حاصل می‌شود که مسائل شما شنیده می‌شود، حتی اگر متقاضی تجدید نظر، درخواست خود را پس بگیرد.

ارائه موضع خود در پرونده تجدید نظر

فوراً شروع کنید به جمع‌آوری شواهد و اطلاعات حقوقی. اطلاعاتی را بیابید که به شما در اثبات هر نکته‌ای که مطرح می‌کنید، کمک کند. اطلاعات بیشتری درباره آماده‌سازی پرونده‌تان کسب کنید. شما همچنین می‌توانید  درخواست کمک در این مرحله را در نظر بگیرید.

نحوه شرکت شما به این بستگی خواهد داشت که آیا پرونده تجدید نظر از طریق  روند تسیلم مدارک کتبی انجام می‌شود یا از طریق جلسه دادرسی شفاهی.

وقتی یک نسخه از مدارک کتبی متقاضی تجدید نظر و هرگونه شواهد جدید را دریافت کردید، نوبت شماست که با ارائه  مدارک کتبی خود پاسخ دهید. این فرصتی برای شرح کتبی موضع شما در قبال پرونده تجدید نظر است (یعنی چرا متقاضی تجدید نظر نباید پیروز شود، یا چرا شما از متقاضی تجدید نظر حمایت می‌کنید). این اطلاعات را همراه با هرگونه اسناد یا شواهد پشتیبان دیگر برای WCAT ارسال کنید. متقاضی تجدید نظر یک نسخه از مدارک شما را دریافت خواهد کرد و فرصت خواهد داشت تا به آن پاسخ دهد.

عموماً، شما 21 روز فرصت خواهید یافت تا مدارک خود را تسلیم کنید. اگر متقاضی تجدید نظر، زمان بیشتری برای تسلیم مدارک دریافت کند، شما نیز می‌توانید زمان بیشتری درخواست کنید.

اگر یک دادرسی شفاهی برنامه‎ریزی شده باشد، دعوت شرکت در آن را بپذیرید و برای ارائه شواهد یا شهادت‌نامه شاهد خود آماده شوید. شما همچنین باید آماده شوید که سوالاتی را از متقاضی تجدید نظر یا هر شاهدی که در جلسه دادرسی حضور داشته باشد بپرسید. هرگونه  شواهد جدید را از حداقل 21 روز  پیش از جلسه دادرسی در اختیار WCAT قرار دهید.

اگر اطلاعات جدیدی برای به اشتراک گذاشتن ندارید، اعلان شرکت می‌تواند کل مدارکی باشد که تسلیم می‌کنید. در این صورت، با WCAT تماس بگیرید و به آنان اطلاع دهید که هیچ مدرک دیگری ارسال نخواهید کرد.

اضافه کردن یک نماینده

به یک نماینده اجازه دهید به نیابت از شما در جلسه شرکت کند یا به شما مشاوره و کمک ارائه دهد تا بتوانید موضع خود را در پرونده شرح دهید.


درخواست کمک

در زمینه پرونده تجدید نظر خود کمک بگیرید. ببینید چه کسی می‌تواند به شما کمک کند.

با تیم باتجربه ما تماس بگیرید تا درباره استفاده از فرهنگ و رویکرد بومی  به عنوان بخشی از روند تجدید نظر خود اطلاعات کسب کنید.