Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home PA ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰ...

ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ:

 • ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ WCAT ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ – ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ID ਨੰਬਰ
 • ਚੰਗੀ ਫੋਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ
 • ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ

ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ID ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ – ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ – ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ:

 • ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ (ਜੇ ਤੁਹਾਦਾ ਕੋਈ ਹੈ) ਜਾਂ WCAT ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹੈ – ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਡਾਇਲ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

 • ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਮਰੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ। ਨੋਟ: ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
 • ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
 • ਚੰਗੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ – ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
 • ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਟੀਮਜ਼ (Microsoft Teams) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ WCAT ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ – ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ:

 • ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੋ
 • ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਲੈਵਲ ਚੈਕ ਕਰੋ – ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ
 • ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ – ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਈਮੇਲ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ “Join Microsoft Teams Meeting” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ (ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ) ਜਾਂ WCAT ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ – ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨ’ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਲ-ਇਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵੇਖੋ

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ “Share,” “More Actions,” ਅਤੇ “Meeting Chat” ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ):

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹੈ – ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ “Rejoin” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। “Leave Meeting” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਸੱਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ “Join Microsoft Teams Meeting” ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ (MS) ਟੀਮਜ਼ ਐਪ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 1: ਐਮਐਸ ਟੀਮਜ਼ (MS TEAMS) ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜੋ WCAT ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੌਇਨ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ (Join Microsoft Teams Meeting) ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦਮ 3 ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਡਾਉਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡੋਜ਼/ਮੈਕ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਜੁੜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਉਨਲੋਡ ਫੌਰ ਡੈਸਕਟਾਪ (Download for desktop) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਐਮਐਸ ਟੀਮਜ਼ (MS TEAMS) ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਐਮ ਐਸ ਟੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ WCAT ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 3: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੌਇਨ ਨਾਓ (Join Now) ਜਾਂ ਜੌਇਨ ਐਜ਼ ਗੈਸਟ (Join as Guest) ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 4: ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 1: ਐਮਐਸ ਟੀਮਜ਼ (MS TEAMS) ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜੋ WCAT ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੌਇਨ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ (Join Microsoft Teams Meeting) ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਸੱਜੇ ਦੇਖੋ)। ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ OK ਟੈਪ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੇਟ ਟੀਮਜ਼ (Get Teams) ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਉਨਲੋਡ ਫੌਰ ਮੋਬਾਈਲ (Download for mobile) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਨੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ WCAT ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਦਮ 2: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਜੌਇਨ ਐਜ਼ ਗੈਸਟ (Join as Guest) ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਐਕਸੈਪਟ (Accept) ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਇਨ ਮੀਟਿੰਗ (Join Meeting) ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 4: ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ WCAT ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ – ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ WCAT ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:

ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ (System Preferences) (ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ) ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ (Settings) (ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ) ਖੋਲ੍ਹੋ।

ਸੈਕਿਉਰਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (Security & Privacy) (ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (Privacy) (ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕੈਮਰਾ (Camera) ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ (Microphone) ਚੁਣੋ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀਆਂ (ਟੌਗਲਡ) ਸੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੈਟਿੰਗਜ਼ (Settings) ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਐਪਸ ਐਂਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Apps & Notification) ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਐਡਵਾਂਸਡ (Advanced) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ (Permission Manager) ਜਾਂ ਐਪ ਪਰਮਿਸ਼ਨਜ਼ (App permissions) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕੈਮਰਾ (Camera) ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ (Microphone) ਚੁਣੋ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀਆਂ (ਟੌਗਲਡ) ਸੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੈਟਿੰਗਜ਼ (Settings) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ (Start) ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ।

ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (Privacy) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕੈਮਰਾ (Camera) ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ (Microphone) ਚੁਣੋ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਟੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀਆਂ (ਟੌਗਲਡ) ਸੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ MS ਟੀਮਜ਼ (Teams) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਮਦਦ ਮੰਗੋ

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।