Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home FA درباره WCAT

درباره WCAT

«دادگاه تجدید نظر جبران خسارت افراد شاغل» (WCAT) سازمانی مستقل است که وقتی افراد شاغل یا کارفرمایان خواستار تجدید نظر در تصمیم WorkSafeBC باشند، می‌توانند به آن مراجعه کنند.

WCAT آخرین سطح درخواست تجدید نظر در سیستم جبران خسارت افراد شاغل در بریتیش کلمبیا است. این نهاد دارای صلاحیت قانونی برای تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های خاص تجدید نظر در ارتباط با موضوعات مربوط به کار ذکر شده در بندهای 288 و 289 از  قانون جبران خسارت افراد شاغل است.

بخش بازبینی در WorkSafeBC، بررسی سطح اول را برای تصمیم‌گیری در مورد جبران خسارت، توانبخشی شغلی، ارزیابی و بهداشت و ایمنی شغلی (پیشگیری) ارائه می‌دهد. بعضی از تصمیمات بخش بازبینی قابل تجدید ‌نظر در WCAT نیستند.


برنامه واکنش و ایمنی COVID-19

 WCAT دایر است و با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه می‌دهد. ما در حالی که اطمینان حاصل می‌کنیم دادگاه تا حد ممکن به صورت طبیعی به کار خود ادامه می‌دهد، اقداماتی برای محافظت از سلامت طرفین، کارکنان و مردم و جلوگیری از هرگونه خطر قرار گرفتن در معرض COVID-19 انجام داده‌ایم.

ایمنی COVID-19 برای مراجعه حضوری به WCAT

WCAT چطور عمل می‌کند

روال‌های کاری تحت پوشش بخش 7 از قانون جبران خسارت افراد شاغل انجام می‌شوند که عبارتند از موازین مربوط به ساختار سازمانی WCAT، حوزه قضایی، حدود مسئولیت‌ها و عملکردها.

عملیات

WCAT برای فراهم کردن موارد زیر تلاش خواهد کرد:

 • تصمیم‌گیری قابل پیش‌بینی، منسجم و کارآمد
 • تصمیم‌گیری مستقل و بی‌طرفانه
 • تصمیماتی مفید و مختصر، قابل درک و با‌کیفیت
 • سازگاری با قانون جبران خسارت افراد شاغل، سیاست‌ها و تصمیمات قبلی WCAT
 • ارتباطات داخلی در سیستم جبران خسارت افراد شاغل ضمن حفظ استقلال WCAT
 • ادغام و برقراری ارتباط در سیستم جبران خسارت افراد شاغل
 • پاسخگویی از طریق مدیریت عملکرد
 • تعادل مناسب بین کارآمدی (اقدامات به وقت و مدیریت منابع کمیاب) و اثربخشی (تصمیم گیری با کیفیت)
 • خدمات سریع، آگاهانه و پاسخگو به مشتری
 • راهنمای تفسیری برای سیستم جبران خسارت افراد شاغل

تصمیم‌گیری

 • WCAT ظرف 180 روز از تاریخی که WorkSafeBC نسخه‌ای از پرونده را ارائه می‌دهد، با ذکر دلایل تصمیم‌گیری می‌کند- برای تصمیم‌گیری در زمینه تجدید نظرهای پیچیده ممکن است به زمان بیشتری نیاز باشد
 • WCAT سیاست‌های WorkSafeBC را اعمال می‌کند مگر اینکه این سیاست با قانون جبران خسارت افراد شاغل مغایرت داشته باشد
 • WCAT تصمیمات قبلی خود را دنبال خواهد کرد مگر اینکه شرایط متفاوتی را شامل شده باشد
 • اگر شواهد پرونده جبران خسارت در مورد طرفین به طور مساوی تقسیم شده باشد، WCAT در مورد این موضوع به نفع فرد شاغل تصمیم‌گیری می‌کند. در مورد موضوعات ارزیابی و پیشگیری، WCAT تصمیمات خود را بر اساس موازنه‌ای از احتمالات اتخاذ خواهد کرد
 • تصمیمات WCAT نهایی و قطعی است

راهنمای قوانین عملکرد و رویه‌ها (MRPP) نحوه عملکرد WCAT را مطابق با قانون تعریف می‌کند. این مجموعه شامل قوانین عملکرد و رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و موازین برای اطمینان از رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر به روشی عادلانه، به موقع، کارآمد و موثر است.

تصمیم 1، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 3 مارس 2003، (PDF, 170KB)
تصمیم 2، محرز شده طبق MRPP (PDF, 83KB)
تصمیم 3، پارکینگ خودرو (PDF, 78KB)
تصمیم 4، اصلاحیه MRPP، 29 مارس 2004 (PDF, 99KB)
تصمیم 5، اصلاحیه MRPP، 29 آوریل 2004 (PDF, 81KB)
تصمیم 6، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 1 ژوئن 2004 (PDF, 194KB)
تصمیم 7، اصلاحیه MRPP،  3 دسامبر 2004 (PDF, 83KB)
تصمیم 8، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 3 مارس 2006  (PDF, 69KB)
تصمیم 9، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 1 فوریه 2007 (PDF, 67KB)
تصمیم 10، اصلاحیه MRPP، 13 فوریه 2008 (PDF, 9KB)
تصمیم 11، اصلاحیه MRPP، 13 نوامبر 2008 (PDF, 9KB)
تصمیم 12، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 2 ژانویه 2009 (PDF, 64KB)
تصمیم 13، اصلاحیه MRPP، 3 نوامبر 2009 (PDF, 16KB)
تصمیم 14، اصلاحیه MRPP، 5 می 2010 (بند 8 تمدید مهلت) (PDF, 44KB)
تصمیم 15، اصلاحیه MRPP، 9 مارس 2011 (PDF, 61KB)
تصمیم 16، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 10 ژوئیه 2021 (PDF, 62KB)
تصمیم 17، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 15 می 2014 (PDF, 63KB)
تصمیم 18، تفویض توسط مقام ریاست، 29 می 2014 (PDF, 64KB)
تصمیم 19، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 13 مارس 2015 (PDF, 63KB)
تصمیم 20، اصلاحیه MRPP، 25 مارس 2015 (PDF, 106KB)
تصمیم 21، اصلاحیه MRPP، 8 می 2015 (PDF, 1.0MB)
تصمیم 22، اصلاحیه MRPP، 26 آوریل 2016 (با ضمیمه A)  (PDF, 65KB)
تصمیم 23، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 10 نوامبر 2016 (PDF, 196KB)
تصمیم 24، تفویض اختیار توسط مقام ریاست، 30 مارس 2017 (PDF, 54KB)
تصمیم 25، اصلاحیه MRPP، 6 آوریل 2020 (PDF, 2.0MB)
تصمیم 26، اصلاحیه MRPP، 17 آگوست 2020 (PDF, 102KB)
تصمیم 27، اصلاحیه MRPP، 1 دسامبر 2020 (PDF, 294KB)

تیم ما

مقام ریاست کار رهبری WCAT را بر عهده دارد و مسیر استراتژیک عملکرد دادگاه را تعیین می‌کند. مقام ریاست، دادرس ارشد است و همچنین مسئولیت قانونی بودن تصمیمات و تفویض اختیار یا تصمیمات رویه‌ای را بر عهده دارد.

این امر عبارت است از، دریافت و ثبت اعلان‌های تجدید نظر، تعیین اینکه آیا پرونده‌های تجدید نظر واجد شرایط قانون جبران خسارت افراد شاغل هستند یا خیر، تعیین اینکه آیا WCAT صلاحیت قانونی برای رسیدگی به تجدید نظر را دارد یا خیر، پیشنهاد روش تجدید‌نظر، و اختصاص درخواست‌های تجدید نظر به هیئت‌های WCAT. دفتر ثبت، همچنین روند درخواست‌‌های کتبی را نیز مدیریت کرده و زمان جلسات دادرسی شفاهی را تعیین می‌کند. دفتر ثبت متشکل است از مامور ثبت، معاون ثبت، یک افسر ارشد ثبت، ماموران ارزیابی، هماهنگ کننده‌های تجدید نظر، متصدیان پذیرش، ثبت و و زمانبندی و کارمندان پشتیبانی.

کار بررسی و تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های تجدید نظر توسط یک «هیئت» انجام می‌شود. یک هیئت معمولاً در برگیرنده یک نایب رئیس است. در پرونده‌های پیچیده‌تر، رئیس ممکن است یک هیئت سه نفره یا در صورتی که یک پرونده تجدید نظر مورد توجه ویژه بوده یا برای کل سیستم جبران خسارت افراد شاغل دارای اهمیت باشد، یک هیئت قبلی را تعیین کند. پس از بررسی پرونده تجدید نظر، هیئت تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و دلایل کتبی را ارائه می‌دهد.

اطلاعات بیشتری درباره نقش معاونان رئیس کسب کنید

این امر عبارت است از، مدیریت MRPP، پاسخگویی به استعلام‌ها یا شکایات مطرح شده از سوی مردم یا از سوی  دادستان بریتیش کلمبیا، پاسخگویی به استعلام‌ها مطابق با قانون آزادی اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی، بازبینی درخواست‌ها برای تصمیم‌گیری مجدد، و نمایندگی WCAT در بازبینی‌های قضایی. TCO تشکیل شده از از مشاور دادگاه، نایب رئیس تضمین کیفیت و آموزش، مشاور حقوقی، یک هماهنگ‌ کننده پزشکی و کارکنان پشتیبانی.

گزارشات

2021

31 مارس 2021 (PDF, 222KB)

2020

31 دسامبر 2020 (PDF, 229KB) | 30 سپتامبر 2020 (PDF, 318KB) | 30 ژوئن 2020 (PDF, 293KB) | 31 مارس 2020 (PDF, 119KB)

2019

31 دسامبر 2019 (PDF, 251KB) | 30 سپتامبر 2019 (PDF, 291KB)| 30 ژوئن 2019 (PDF, 186KB) | 31 مارس 2019 (PDF, 179KB)

2018

31 دسامبر 2018 (PDF, 41KB)| 30 سپتامبر 2018 (PDF, 44KB)| 30 ژوئن 2018 (PDF, 43KB) | 31 مارس 2018 (PDF, 47KB)

2017

31 دسامبر 2017 (PDF, 45KB) | 30 سپتامبر 2017 (PDF, 47KB)| 30 ژوئن 2017 (PDF, 122KB) | 31 مارس 2017 (PDF, 160KB)

2016

31 دسامبر 2016 (PDF, 33KB) | 30 سپتامبر 2019 (PDF, 132KB)| 30 ژوئن 2016 (PDF, 14KB) | 31 مارس 2016 (PDF, 14KB)

2015

31 دسامبر 2015 (PDF, 77KB) | 30 سپتامبر 2015 (PDF, 85KB)| 30 ژوئن 2015 (PDF, 90KB) | 31 مارس 2015 (PDF, 125KB)

2014

31 دسامبر 2014 (PDF, 86KB) | 30 سپتامبر 2014 (PDF, 97KB)| 30 ژوئن 2014 (PDF, 95KB) | 31 مارس 2014 (PDF,96KB)

2013

31 دسامبر 2013 (PDF, 96KB) | 30 سپتامبر 2013 (PDF, 76KB)| 30 ژوئن 2013 (PDF, 419KB) | 31 مارس 2013 (PDF, 172KB)

2012

31 دسامبر 2012 (PDF, 78KB) | 30 سپتامبر 2012 (PDF, 82KB)| 30 ژوئن 2012 (PDF, 77KB) | 31 مارس 2012 (PDF, 73KB)

2011

31 دسامبر 2011 (PDF, 116KB) | 30 سپتامبر 2011 (PDF, 100KB)| 30 ژوئن 2011 (PDF, 131KB) | 31 مارس 2011 (PDF, 152KB)

2010

31 دسامبر 2010 (PDF, 136KB) | 30 سپتامبر 2010 (PDF, 137KB)| 30 ژوئن 2010 (PDF, 158KB) | 31 مارس 2010 (PDF, 148KB)

2009

31 دسامبر 2009 (PDF, 92KB) | 30 سپتامبر 2009 (PDF, 120KB)| 30 ژوئن 2009 (PDF, 122KB) | 31 مارس 2009 (PDF, 127KB)

2008

31 دسامبر 2008 (PDF, 32KB) | 30 سپتامبر 2008 (PDF, 40KB)| 30 ژوئن 2008 (PDF, 54KB) | 31 مارس 2008 (PDF, 37KB)

2007

31 دسامبر 2007 (PDF, 39KB) | 30 سپتامبر 2007 (PDF, 33KB)| 30 ژوئن 2007 (PDF, 167KB) | 31 مارس 2007 (PDF, 168KB)

2006

31 دسامبر 2006 (PDF, 166KB) | 30 سپتامبر 2006 (PDF, 145KB)| 30 ژوئن 2006(PDF, 249KB) | 31 مارس 2006 (PDF, 161KB)

2005

31 دسامبر 2005 (PDF, 133KB) | 30 سپتامبر 2005 (PDF, 71KB)| 30 ژوئن 2005 (PDF, 160KB) | 31 مارس 2005 (PDF, 158KB)

2004

31 دسامبر 2004 (PDF, 282KB) | 30 سپتامبر 2004 (PDF, 393KB)| 30 ژوئن 2004 (PDF, 242KB) | 31 مارس 2004 (PDF, 353KB)